Digitalna štampa sa grafičkom doradom.

Vizitkarte
Cjenovnici
Wobleri
Greba kartice (broj neograničen/sa numeracijama ili bez)
Letci
Flajeri
Etikete
Brošure
Katalozi