Digitalna štampa sa grafičkom doradom.

>> Vizitkarte
>> Cjenovnici
>> Wobleri
>> Greba kartice (broj neograničen/sa numeracijama ili bez)
>> Letci
>> Flajeri
>> Etikete
>> Brošure
>> Katalozi